הגדל כתב א א א

כללי

באפשרותך להגדיר את אופן השמעת ההודעות של המערכת

  • בחירת קול גבר או אישה לשמיעת ההודעות. (בעברית בלבד)
  • בחירת עוצמת הקול של ההקראה – המערכת מקריאה במהירות קול משתנה בסרגל 1-15. (ברירת מחדל – 15)
  • בחירת מהירות ההקראה – המערכת מקריאה במהירות משתנה: איטית מאד, איטית, רגילה, מהירה, מהירה מאד (ברירת מחדל – רגילה)

חיבור להתקן בלוטות'

באפשרותך לשמוע את ההודעות דרך מערכת הבלוטות'.
מצב אוטומטי – ברירת מחדל, במידה ואינך שומע/ת את ההודעה ניתן לבחור מצב אחר.

הגדרת שפת המסכים

באפשרותך להגדיר את השפה של מסכי ההגדרות. הבחירה תשנה את המלל במסכי ההגדרות ואת שפת החיווי הקולי, ללא השפעה על שפת הקראת ההודעות.

שפות הקראת הטקסט

המערכת מקריאה הודעות בעברית ובאנגלית (ברירת המחדל), באפשרותך להגדיר שהמערכת תקריא הודעות בשפות נוספות רק אם קיים מנוע TTS במכשיר עם השפה הרצויה.

הגדרת גודל הגופן

באפשרותך להגדיל את גודל הגופן של המלל במסכי ההגדרות.
מותאם לאוכלוסייה עם קשיי ראיה.

קביעת מין המשתמש/ת

כפתור זה נועד לדוברי השפה העברית –  על מנת לצמצם, עד כמה שניתן, את שיבושי הלשון באבחנה בין זכר לנקבה בהקראת ההודעה ובחיווי הקולי של המערכת. הבחירה תאפשר:

  • התאמת החיוויים הקוליים של המערכת למין המשתמש/ת – "איך תרצי להגיב" או "איך תרצה להגיב"
  • הקראת ההודעה ע"י המערכת בצורה נכונה – היגוי נכון של המילים הנכתבות באותה צורה ונהגות שונה על פי מינו של האדם.