הגדל כתב א א א

פשוט ונח

אין צורך כל בוקר להפעיל את המערכת.

במסך ראשי – לבחור מצב אוטומטי – המערכת תפעל רק בזיהוי נהיגה, תמתין להודעות שתתקבלנה, תקריא ותגיב לפקודות ובתום הנהיגה כ – דקות תכבה.