הגדל כתב א א א

זיהוי נהיגה

הפעלת המערכת במצב נהיגה

במצב נהיגה, מערכת BAZZ נמצאת בהמתנה ומופעלת כאשר היא מזהה נהיגה – מהירות נסיעה ו/או חיבור להתקן Bluetooth (ברירת מחדל) ו/או אחד מהמצבים הבאים:

  • זיהוי נהיגה [מעל 15 קמ"ש]
  • חיבור ל Bluetooth, ניתן לניהול ע"י חסימת התקני ה Bluetooth שמהם ברצונך להתעלם
  • חיבור לאוזניה
  • חיבור למטען [ ברכב או בשקע חשמל]

כאשר המערכת "מתעוררת" היא משמיעה חיווי קולי – "BAZZ הופעלה, סע/י בזהירות". בנוסף, בשורת הסטטוס שבראש המסך יופיע האייקון הירוק המציין שהמערכת פועלת.

כיבוי אוטומטי בסיום מצב נהיגה

המערכת מכבה את עצמה כאשר היא מזהה סיום נהיגה – עצירה או כאשר המכשיר מתנתק מהתקן ה-Bluetooth.
בכיבוי אוטומטי מושמע צליל כיבוי והאייקון בשורת הסטטוס בראש המסך ישתנה מירוק לכתום.

חיווי המערכת בזיהוי נהיגה

באפשרותך לבחור בין החיויי "BAZZ הופעלה, סע/י בזהירות" [ ברירת מחדל] או השמעת צליל.