הגדל כתב א א א

השבת SMS

שליחת הודעת טקסט מוכנה מראש

לאחר שמיעת תוכן ההודעה, ניתן לבחור לשלוח הודעת SMS (שהוכנה מראש).
לשליחת ההודעה אמור את הפקודה – 'SMS’.
לאחר שליחת ההודעה המערכת משמיעה חיווי קולי: 'הודעה נשלחה בהצלחה'.