הגדל כתב א א א

הפעלת המערכת

למערכת יש שני מצבי פעולה:
כל הזמן – המערכת פועלת כל הזמן, ללא קשר לנהיגה.
בזמן נהיגה – המערכת תופעל רק בזיהוי מצב נהיגה [ברירת המחדל].

האייקון המוצג בראש המסך יהיה בצבע כתום.
עם זיהוי הנהיגה האייקון ישנה את צבעו לירוק.

אייקון בראש המסך המצביע על הסטטוס של המערכת.

 

תמונה3