הגדל כתב א א א

הודעות ושיחות נכנסות

הודעות WhatsApp

ניתן לשמוע הודעות WhatsApp [כתובות או קוליות] מגרסת אנדרואיד 4.3 +. יש צורך לאשר את מערכת BAZZ בהגדרות המכשיר.
בדוק/י שהכפתור מצוי על צבע ירוק במידה והכפתור על צבע אדום העבר/י לצבע ירוק. יופיע מסך עם הודעה צריך לאשר את BAZZ במסך הקופץ ובתיבה הקטנה.

הודעות WhatsApp קבוצתיות

המערכת משמיעה את כל ההודעות הקבוצתיות , באפשרות זו תוכל/י לחסום קבוצות ספציפיות שאת/ה לא רוצה לשמוע בזמן נהיגה. שים/י לב – חסימת קבוצה יכולה להיעשות רק אחרי הפעם הראשונה שקיבלת הודעה מקבוצה זו.

שיחות נכנסות

טיפול בשיחה נכנסת – ברירת המחדל של המערכת היא להקריא שם המתקשר/ת .על מנת לבטל את השמעת שם המתקשר יש להעביר את המתג לאדום.