הגדל כתב א א א

איך ניתן להגדיר תזכורת בסיום הנהיגה – "לא לשכוח…" ?

לשמיעת תזכורת בסיום הנהיגה יש להיכנס למסך הגדרות – זיהוי נהיגה
ללחוץ על השורה חיווי המערכת בסיום נהיגה ולבחור את התזכורת אותה תרצה/י לשמוע בסיום הנהיגה.
בנוסף, ניתן להגדיר את השעות בהן תבחר/י לשמוע את התזכורת ע"י העברת הכפתור מאדום לירוק ובחירת השעה.

 

אילו מכשירי אנדרואיד נתמכים ?

להשמעת הודעות SMS  כל מכשירי האנדרואיד מגרסה  2.3+, כולל טאבלט עם כרטיס SIM.

להשמעת הודעות WhatsApp כל מכשירי האנדרואיד מגרסה 4.3+.

מה ההבדל בין שני מצבי הפעולה ?

למערכת יש שני מצבי הפעלה:
כל הזמן -המערכת פועלת כל הזמן, ללא קשר לנהיגה.
בזמן נהיגה – המערכת דלוקה אך תופעל רק כאשר תזהה מצב נהיגה. צבע האייקון ישתנה מכתום לירוק [ ברירת המחדל]
ניתן לזהות את מצב ההפעלה ע"י צבעו של האייקון שיופיע בחלקו העליון של מסך המכשיר ללא צורך בפתיחת האפליקציה. בנוסף קיים במסך הראשי חיווי כתוב המציין את מצב המערכת פועלת/ ממתינה להפעלה.
אייקון ירוק - המערכת פועלת.
אייקון כתום – המערכת במצב המתנה לזיהוי נהיגה.
בשני מצבי ההפעלה, המערכת פועלת ברקע וממתינה לקבלת הודעות. אין צורך להישאר במסך הראשי של האפליקציה. מסך המכשיר יכול להיות כבוי או על תוכנת ניווט.

איך ניתן לשמוע הודעות WhatsApp ?

המערכת תומכת בהקראת והשמעת הודעות WhatsApp [כתובות וקוליות] מגרסת אנדרואיד 4.3+.
מסך הגדרות- הודעות ושיחות נכנסות-  השמע הודעות WhatsApp, להעביר את הכפתור לירוק.
יש לסמן V בחלון שנפתח ולאשר.
במידה ולא מופיעה שורת ה – WhatsApp במסך הודעות ושיחות נכנסות, המשמעות שגרסת האנדרואיד במכשיר שלך אינה תומכת השמעת הודעות WhatsApp, מומלץ לבדוק אם ניתן לעדכן את גרסת האנדרואיד במכשיר. במסך ההגדרות של הטלפון – אודות הטלפון – עדכון.

 

 

 

איך ניתן לשפר את יכולת הזיהוי של המערכת?

יכולת הזיהוי הטובה ביותר של המערכת תתבצע כאשר הפקודה נאמרת בקול רם וברור שנייה לאחר שמיעת הביפ השני.

האם ניתן לחסום הודעות ממספר חסום/לא ידוע?

כן, במסך הגדרות – הודעות ושיחות נכנסות.
יש להעביר את המתג לאדום בהגדרה –הקראה ממספר חסום/לאידוע

האם המערכת פועלת בזמן שהייה בחו"ל ?

ברירת המחדל של המערכת היא לא לפעול בזמן נסיעה לחו"ל (נדידה) וזאת כדי למנוע עלות כספית גבוהה. במידה והמשתמש/ת מעוניין/ת שהמערכת תפעל יש לבצע את הפעולות הבאות:
במסך הגדרותהגדרות מתקדמות יש להעביר את המתג מירוק לאדום בשורת "אל תפעיל בנדידה (בחו"ל)".

האם אני יכול לשתף את החברים שלי באפליקציה ?

כן, במסך התפריט ניתן לשתף בכל רשת חברתית שקיימת במכשיר הנייד.

מה עלות השימוש עבור שליחת הודעות SMS שהוכנו מראש והודעות קוליות באמצעות מערכת BAZZ ?

עלות הודעות SMS בהתאם לחבילה שנרכשה מספק השירות והודעות קוליות בהתאם לעלות הגלישה [3G] .

אני מקבל הודעות ולא שומע אותן באמצעות המערכת

הודעות לא מושמעות כאשר הנייד נמצא במצב שקט או רטט.

האם האפליקציה מקריאה סמלים או אימוג'י ?

האפליקציה קוראת מילים, ספרות ומספרים.
במידה ויופיע אימוג'י בתוכן ההודעה המערכת תשמיע את המילה – אימוג'י.

האם ניתן לדעת שלאנשי הקשר שלי ישנה האפליקציה ?

בשלב זה המערכת לא יודעת לזהות האם לאנשי הקשר ישנה האפליקציה

האם ניתן לקצר את הזמן בין קבלת ההודעה ועד להקראת התוכן?

לא ניתן לקצר את הזמן. למערכת נדרש זמן בתהליך המרת הטקסט לקול ולכן יש מספר שניות בין החיווי הקולי שהתקבלה הודעה חדשה ועד להקראת תוכן ההודעה.

האם אני יכול לשמוע הודעות קוליות שקיבלתי ?

כן, הודעה קולית שהתקבלה באמצעות SMS/ WhatsApp תושמע ע"י המערכת.
[מגרסה 2.07]

 

האם אני יכול/ה לשמוע הודעות קוליות שמתקבלות ב WhatsApp ?

כן, ניתן לשמוע הודעות קוליות המתקבלות WhatsApp מגרסה 2.07.

מה קורה עם הודעת SMS / WhatsApp שהתקבלה לאחר ההשמעה?

הודעות שהושמעו תשארנה מסומנות כ"הודעות שטרם נקראו" במכשיר הטלפון, כך שתוכל/י לעיין בהן שוב בסיום הנסיעה.

מה העלות של שליחת הודעת SMS באמצעות BAZZ ?

עלות שליחת SMS באמצעות BAZZ זהה לעלות שליחת SMS בכל אמצעי אחר בהתאם לחבילה שנרכשה מספק השירות

האם ניתן לשמוע הודעות כאשר המכשיר הנייד נמצא במצב רטט/שקט ?

לא, המערכת לא תשמיע הודעות כאשר המשתמש בחר שהמכשיר יהיה במצב שקט / רטט.

 

מתי אני מקבל חיווי קולי שהמערכת הופעלה ?

חיווי קולי יושמע כאשר מצב ההפעלה מוגדר בזמן נהיגה, וזוהתה תחילת נסיעה ו/או החיבור ל Bluetooth פעיל.
החיווי הקולי שיושמע "BAZZ הופעלה סע/י בזהירות".

מה קורה שנכנסת הודעה במהלך שיחת טלפון ?

במצב בו התקבלה הודעה חדשה במהלך שיחת טלפון, המערכת ממתינה עד סיום השיחה ואז משמיעה את ההודעה.

האם יש חיווי שהמערכת כבתה ?

כן, הכיבוי האוטומטי בסיום הנהיגה מתבצע באמצעות חיווי צליל, כאשר אחת משתי האפשרויות מתרחשת :

  1. המערכת זיהתה עצירה .
  2. המכשיר התנתק מהתקן ה-Bluetooth.

האם אני יכול ליזום שליחת הודעה ?

לא, בשלב זה המערכת מאפשרת שליחת הודעת SMS (שהוכנה מראש) רק כתגובה להודעה שהתקבלה.

האם אפשר לשנות את מהירות הקראת ההודעה ?

כן, במסך ההגדרות – כללי – השמעת הודעות, ניתן לקבוע את מהירות ההקראה.

אני מכיר/ה כבר את אפשרויות התגובה האם ניתן לבטל את ההשמעה ?

כן, במסך ההגדרות  – הגדרות מתקדמות, יש לשנות את המתג של "קיצור זמן הפעולה" מאדום לירוק.
לאחר חיויי המערכת "איך תרצה/י להגיב" ?המשתמש/ת ימתין לביפ של פתיחת המיקרופון ויאמר את הפקודה. לא תושמענה אפשרויות התגובה.

האם ניתן לעצור את הקראת ההודעה בכל שלב ?

כן, נגיעה בכל מקום על גבי המסך בזמן השמעת ההודעה עוצרת באופן מיידי את השמעת ההודעה.
כאשר המערכת פועלת במקביל ל Waze יש לגעת בעיגול המופיע בצד המסך על מנת לעצור את ההקראה.

 

האם המערכת פועלת ללא תקשורת ?

מערכת BAZZ פועלת רק בחיבור לרשת האינטרנט  3G או Wi-Fi. במידה ומתקבלת הודעה והנייד לא מחובר לרשת ישמע חיווי קולי "אין תקשורת לאינטרנט", כשהחיבור לרשת יתחדש ההודעה תושמע.

האם ההודעות הקוליות נשמרות ?

ההודעות הקוליות שנשלחות או מתקבלות באמצעות מערכת BAZZ נשמרות למספר ימים ולאחר מכן נמחקות.

האם ניתן לחסום הודעות WhatsApp של קבוצות?

כן, במסך הגדרות – הודעות ושיחות נכנסות – בהגדרה "הודעות WhatsApp קבוצתיות"
ללחוץ – לניהול חסימות ולבחור את הקבוצה לחסימה.

חשוב ! שמות הקבוצות ב WhatsApp יופיעו רק לאחר שתתקבלנה הודעות מקבוצות.