הגדל כתב א א א

למערכת יש שני מצבי פעולה:
כל הזמן – המערכת פועלת כל הזמן, ללא קשר לנהיגה.
בזמן נהיגה – המערכת תופעל רק בזיהוי מצב נהיגה [ברירת המחדל].

אייקון בראש המסך המצביע על הסטטוס של המערכת

האייקון המוצג בראש המסך יהיה בצבע כתום.
עם זיהוי הנהיגה האייקון ישנה את צבעו לירוק.

בעברית

 

 

 

חשוב לדעת

 • כאשר האפליקציה פועלת בשני מצבי הפעולה, המסך כבוי והאפליקציה ממתינה ברקע. היא 'מתעוררת' רק כאשר מתקבלת הודעת SMS /  WhatsApp. ומשמיעה חיווי קולי – "הודעה חדשה מ …"משלב קבלת ההודעה ועד בחירת אופן המענה המערכת מנחה את המשתמש/ת באמצעות חיווי קולי.
  • "אמור/י Continue לשמיעת התוכן או Stop"
   "איך תרצה/י להגיב? SMS , Callback ,Record  או Stop"

  • לאחר כל חיווי קולי מושמע צליל של פתיחת המיקרופון והמערכת ממתינה במשך שלוש שניות למתן הפקודות, יש להמתין כשנייה לאחר שמיעת הביפ  השני ואז לומר את הפקודה. המשמעות – אין צורך לגעת או להביט במכשיר הנייד.
  • חשוב לומר את הפקודות באופן ברור ובקול רם על מנת שהמערכת תזהה את הפקודה על אף רעשי רקע. רעשי רקע גבוהים (רדיו, שיחה עם אנשים ברכב עלולים לפגוע ביכולת הזיהוי של הפקודה.
  • המערכת עובדת על עוצמת הקול של המדיה. חשוב לוודא שעוצמת הקול גבוהה על מנת לשמוע באופן ברור את ההודעות.
  • כאשר מתבצעת שיחת טלפון ובמקביל מתקבלת הודעה חדשה במכשיר, המערכת ממתינה עד לניתוק השיחה ואז משמיעה את ההודעה.
 • כאשר מתקבלות שתי הודעות ברצף המערכת משמיעה את ההודעה הראשונה ולאחר סיום הטיפול בהודעה הראשונה משמיעה את ההודעה השנייה.
 • הודעות שהוקראו נשארות מסומנות כ"הודעות שטרם נקראו" במכשיר הטלפון, כך שתוכל/י לעיין בהן שוב בסיום הנסיעה.
 • משתמשים בשפה העברית – כדאי לעדכן את האפליקציה במינכם (זכר או נקבה) על מנת שהמערכת תהגה נכון את ההודעה בהתאם למין.
 • צריכת סוללה:
  • כאשר המכשיר במצב המתנה צריכת הסוללה גוברת במעט.
  • כאשר המערכת פועלת – צריכת הסוללה גוברת בשל שימוש המערכת ברמקול
  והמיקרופון של המכשיר, לצורך השמעת הודעות, קבלת פקודות, מתן חיווי קולי והקלטת
  הודעות קוליות.

כללי

באפשרותך להגדיר את אופן השמעת ההודעות של המערכת

 • בחירת קול גבר או אישה לשמיעת ההודעות. (בעברית בלבד)
 • בחירת עוצמת הקול של ההקראה – המערכת מקריאה במהירות קול משתנה בסרגל 1-15. (ברירת מחדל – 15)
 • בחירת מהירות ההקראה – המערכת מקריאה במהירות משתנה: איטית מאד, איטית, רגילה, מהירה, מהירה מאד (ברירת מחדל – רגילה)

חיבור להתקן בלוטות'

באפשרותך לשמוע את ההודעות דרך מערכת הבלוטות'.
מצב אוטומטי – ברירת מחדל, במידה ואינך שומע/ת את ההודעה ניתן לבחור מצב אחר.

הגדרת שפת המסכים

באפשרותך להגדיר את השפה של מסכי ההגדרות. הבחירה תשנה את המלל במסכי ההגדרות ואת שפת החיווי הקולי, ללא השפעה על שפת הקראת ההודעות.

שפות הקראת טקסט

באפשרותך להגדיר את מנוע הקראת הטקסט:
מנוע BAZZ - מאפשר לשמוע הודעות בעברית ובאנגלית כולל הודעות המשלבות את שתי השפות.
Google או מנועים אחרים – המערכת משתמשת באחד ממנועי ה TTS הקיימים במכשיר על מנת להקריא את ההודעות. ניתן לקבוע את השפה בהגדרות המנוע שנבחר ( BAZZ תשמיע רק את השפה הנבחרת).

הגדרת גודל הגופן

באפשרותך להגדיל את גודל הגופן של המלל במסכי ההגדרות.
מותאם לאוכלוסייה עם קשיי ראיה.

קביעת מין המשתמש/ת

כפתור זה נועד לדוברי השפה העברית –  על מנת לצמצם, עד כמה שניתן, את שיבושי הלשון באבחנה בין זכר לנקבה בהקראת ההודעה ובחיווי הקולי של המערכת. הבחירה תאפשר:

 • התאמת החיוויים הקוליים של המערכת למין המשתמש/ת – "איך תרצי להגיב" או "איך תרצה להגיב"
 • הקראת ההודעה ע"י המערכת בצורה נכונה – היגוי נכון של המילים הנכתבות באותה צורה ונהגות שונה על פי מינו של האדם.

התראות [Notifications]

 • ניתן לבחור שמצב פעולת המערכת יופיע / לא יופיע בשורת ההתראות.
  ברירת המחדל, מצב הפעולה מופיע בשורת ההתראות.
 • ניתן לבחור האם יופיע עיגול קטן על המסך / מסך מלא של האפליקציה בזמן שהמערכת מטפלת בהודעה.
  ברירת המחדל, מסך מלא של האפליקציה לבחירת עיגול קטן שיקפוץ העבר לירוק.

 

 

השבת SMS

שליחת הודעת טקסט מוכנה מראש

לאחר שמיעת תוכן ההודעה, ניתן לבחור לשלוח הודעת SMS (שהוכנה מראש).
לשליחת ההודעה אמור את הפקודה – 'SMS’.
לאחר שליחת ההודעה המערכת משמיעה חיווי קולי: 'הודעה נשלחה בהצלחה'.

קיימות שתי אפשרויות:

הודעה מוכנה מראש – המערכת שולחת את הודעת ברירת המחדל.
הודעה אישית – הקלד את תוכן ההודעה האישית בתיבת הטקסט.

הודעות ושיחות נכנסות

הודעות WhatsApp

ניתן לשמוע הודעות WhatsApp [כתובות או קוליות] מגרסת אנדרואיד 4.3 +. יש צורך לאשר את מערכת BAZZ בהגדרות המכשיר.
בדוק/י שהכפתור מצוי על צבע ירוק במידה והכפתור על צבע אדום העבר/י לצבע ירוק. יופיע מסך עם הודעה צריך לאשר את BAZZ במסך הקופץ ובתיבה הקטנה.

הודעות WhatsApp קבוצתיות

יש לך 3 אפשרויות לטיפול בהודעות קבוצתיות:

 • אל תשמיע הודעות קבוצתיות
 • להשמיע רק את שם הקבוצה
 • להשמיע את כל ההודעות הקבוצתיות , באפשרות זו תוכל/י לחסום קבוצות ספציפיות שאת/ה לא רוצה לשמוע בזמן נהיגה. שים/י לב – חסימת קבוצה יכולה להיעשות רק אחרי הפעם הראשונה שקיבלת הודעה מקבוצה זו.

שיחות נכנסות

טיפול בשיחה נכנסת – ברירת המחדל של המערכת היא להקריא שם המתקשר/ת .על מנת לבטל את השמעת שם המתקשר יש להעביר את המתג לאדום .

הודעות ממספר חסום/ לא ידוע
ברירת המחדל של המערכת היא הקראת כל ההודעות הנכנסות, לצורך סינון הודעות משולח חסום/לא ידוע יש להעביר את המתג לאדום.

זיהוי נהיגה

הפעלת המערכת במצב נהיגה

במצב נהיגה, מערכת BAZZ נמצאת בהמתנה ומופעלת כאשר היא מזהה נהיגה – מהירות נסיעה ו/או חיבור להתקן Bluetooth (ברירת מחדל) ו/או אחד מהמצבים הבאים:

 • זיהוי נהיגה [מעל 15 קמ"ש], ניתן להפעיל GPS לשיפור הזיהוי
 • חיבור ל Bluetooth , ניתן לניהול ע"י חסימת התקני ה Bluetooth שמהם ברצונך להתעלם
 • חיבור לאוזניה
 • חיבור למטען [ ברכב או בשקע חשמל]

כאשר המערכת "מתעוררת" היא משמיעה חיווי קולי – "BAZZ הופעלה, סע/י בזהירות". בנוסף, בשורת הסטטוס שבראש המסך יופיע האייקון הירוק המציין שהמערכת פועלת.

כיבוי אוטומטי בסיום מצב נהיגה

המערכת מכבה את עצמה כאשר היא מזהה סיום נהיגה – עצירה או כאשר המכשיר מתנתק מהתקן ה-Bluetooth.
בכיבוי אוטומטי מושמע צליל כיבוי והאייקון בשורת הסטטוס בראש המסך ישתנה מירוק לכתום.

חיווי המערכת בזיהוי נהיגה

באפשרותך לבחור בין החיויי "BAZZ הופעלה, סע/י בזהירות" [ ברירת מחדל] או השמעת צליל

הקראה ופקודות

הקראת תוכן ההודעה

כאשר מתקבלת הודעת  WhatsApp / SMS למכשיר המערכת תשמיע את תוכן ההודעה, על פי הגדרות המשתמש:

קבלת אישור לשמיעת התוכן (ברירת מחדל)
מצב זה נועד לשמור על פרטיות המשתמש/ת (מצבים בהם ישנם אנשים נוספים ברכב או במקום).

לאחר הקראת שם השולח, המערכת מנחה את המשתמש/ת
 "אמור/י Continue לשמיעת התוכן או Stop "
בפקודה  ''Continue" המערכת משמיעה את תוכן ההודעה,
בפקודה "Stop" המערכת לא תשמיע את תוכן ההודעה היא תשמיע חיווי קולי "תודה" ותחכה להודעה חדשה.

הקראה ברצף
המערכת מקריאה את שם השולח ומיד לאחר מכן את תוכן ההודעה, ללא הוראה נוספת מצד המשתמש/ת.

הקראת רק את שם השולח
המערכת תקריא את שם השולח בלבד ללא תוכן ההודעה.

לאחר הקראת תוכן ההודעה
ישנן שלוש אפשרויות:

1. השתמש בפקודות קוליות - לאחר הקראת תוכן ההודעה, המערכת ממתינה במשך שלוש שניות לפקודה קולית של המשתמש/ת. ישנן חמש פקודות – 'SMS', 'Callback', 'Record', 'Stop' או Repeat’.
חשוב לומר את הפקודות באופן ברור ובקול רם שנייה לאחר שמיעת הביפ.

הפקודות הקוליות במערכת:

 • "SMS" – המערכת משיבה לשולח ההודעה את הודעת הטקסט שנכתבה מראש. ההודעה שנשלחת היא ההודעה שנקבעה במסך השבת SMS.
  הערה – ניתן להשיב רק באמצעות הודעת SMS גם אם התקבלה הודעת WhatsApp .
 • “Record” – המערכת מקליטה הודעה קולית של המשתמש/ת ושולחת אותה כלינק .

בפקודת “Record” המיקרופון נפתח להקלטת הודעה במשך 15 שניות. בתחילת ההקלטה נשמע צליל פתיחה ובסיום ההקלטה נשמע  צליל סגירה. בסיום ההקלטה המערכת משמיעה חיווי קולי " אמור/י Continue לשליחת ההודעה או Stop" .
"Continue" המערכת שולחת את ההודעה ומשמיעה חיווי קולי  'ההודעה נשלחה בהצלחה'( ישנן מספר שניות עד לקבלת החיווי)
"Stop" – המערכת תשמיע חיווי קולי "תודה".

 • "Callback" – המערכת מתקשרת למספר הטלפון של שולח ההודעה. נשמע חיווי קולי  'מתקשר'   ומתבצעת שיחת טלפון רגילה.
 • "Stop" – המערכת עוצרת וממתינה להודעה הבאה ללא פעולה נוספת. ניתן לעצור את המערכת לאחר שמיעת שם השולח או שמיעת תוכן ההודעה.
  דגש – פקודת 'Stop' עוצרת את המערכת רק לאחר סיום השמעת ההודעה. כדי לעצור בזמן השמעה יש לגעת במסך המכשיר.
 • "Repeat" – המערכת משמיעה את תוכן ההודעה פעם נוספת.

2. שלח הודעת טקסט באופן אוטומטי – המערכת שולחת הודעת SMS באופן אוטומטי לכל הודעה שתתקבל, ללא צורך בפקודה.

3. אל תעשה דבר – במצב זה, לא מבוצעת שום תגובה. המערכת ממתינה להודעה הבאה שתתקבל. מצב זה מבטל את השימוש בפקודות הקוליות ומאפשר לך רק לשמוע הודעות ללא תגובה.

 

הגדרות מתקדמות

קיצור זמן הפעולה

לאחר הקראת ההודעה המערכת משמיעה את החיווי הקולי  "איך תרצה/י להגיב ?"  לביטול המשך החיווי – אפשרויות התגובה " SMS , Callback ,Record או Stop" , יש להעביר את המתג לירוק.

 אל תפעיל בנדידה (בחו"ל)

כאשר המערכת מזהה שהמכשיר בחו"ל, קופצת הודעה -"המערכת אינה פועלת בנדידה" לצורך הפעלה יש להעביר את המתג לאדום.

נקודות זכות

צבירת נקודות זכות

 • כל הודעה שהושמעה במערכת מזכה בנקודה.

בהמשך נקודות הזכות יאפשרו הטבות